Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng Của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG THÀNH
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG THÀNH cam kết giữ thông tin của khách hàng và sử dụng đúng mục đích.

Về thông tin thu thập từ khách hàng gồm:

Họ tên
Số điện thoại di động
Email (nếu có)
Địa chỉ giao hàng

Tất cả thông tin trên được sử dụng cho mục đích giao nhận hàng hóa cho khách hàng.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NHỰA TRƯỜNG THÀNH cam kết không tiết lộ thông tin khách hàng cho đơn vị thứ 3 – Ngoại trừ đơn vị thứ 3 có liên quan trực tiếp trong việc giao nhận hàng hóa